Als je een klacht hebt …

Ontevreden over een dienst of product?

Kan altijd een keer gebeuren. Minder blij met wat je hebt gekocht of gewoon ontevreden. Wat doe jij als je iets krijgt of ontvangt wat anders of minder is dan wat je had verwacht?

Ik ga ervanuit dat we samen tot een, voor beide partijen, goede oplossing komen. Mocht blijken dat dit lastig is dan is het goed dat je weet dat de wet Wkkgz voorziet in een klachtenprocedure.

Wettelijk geregeld

Per 1 januari 2017 wil de overheid dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Om te kunnen blijven voldoen aan de juiste regels en richtlijnen heeft YourInnergy zich in 2016 aangesloten bij de BMS, belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche. Klik op deze link als je meer informatie over de BMS wilt lezen.

Conform de Wkkgz dient een zorgaanbieder:

  1. een klachtenregeling te hebben
  2. te beschikken over een klachtenfunctionaris
  3. aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie
  4. de cliënten op de hoogte gesteld te hebben van de 3 punten hierboven

YourInnergy is bij de BMS-Belangenvereniging aangesloten en valt daarmee onder de klachten- en geschillen instantie NIBIG. Je vindt op de website van NIBIG informatie over hoe te handelen wanneer je een klacht hebt.