Bij Bedrijven

Bijna 25 procent in 2017!

In 2014 constateert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat 33 procent van het ziekteverzuim werd veroorzaakt door stress.
Met dit percentage was deze klacht de grootste oorzaak van verzuim. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder. Stressfactoren zijn alleen maar toegenomen en de druk op mensen is groot. Psychische klachten, overspannenheid en burn-out zijn, volgens onderstaand overzicht van het CBS in 2017 bijna 25% en met 24,9%. Het hoogste percentage!

afb CBS-ziekteverzuim-2017

24,9 procent! Wauw, dat is nogal wat. Natuurlijk heeft u maatregelen getroffen als manager, zo niet, dan is hier uw kans. Met een economie, die groeit, heeft u alle ervaren krachten hard nodig om mee te groeien.

Werk en privé gaan ‘hand in hand’

Stress ontstaat op verschillende plekken in thuissituaties door ongelukkige familieomstandigheden of bijvoorbeeld schulden, maar ook op het werk. Reorganisaties, onzekerheid voor baangarantie of werkdruk zijn een aantal veelvoorkomende oorzaken van werkstress.

afb: sorry afwezig

Een combinatie van stress in de thuissituatie en (te)veel werkdruk kunnen ertoe leiden dat mensen stressgerelateerde klachten krijgen, ziek worden of uitvallen, soms voor zeer lange tijd. Naast dat het vervelend is voor de getroffen persoon kan ziekte leiden tot ongewenste problemen als:

  • werkzaamheden die vertraging oplopen
  • vervanging en eventuele inwerktijd
  • extra werkbelasting van collega’s met mogelijke consequenties van stress
  • inhuur van externe kennis (vaak tegen hoge kosten)
  • inhuur van productiecapaciteit en ga zo maar door.
  • kosten die onnodig zijn of zelfs voorkomen kunnen worden

Wat te doen?

Medewerkers zijn mensen. In de basis geldt voor ieder mens dat men ergens bij wil horen, men wil deel uitmaken van een groep, men wil gezien worden en men wil gehoord worden.

stoelmassage op locatie

Wees alert op signalen die kunnen duiden op stress. Ga in gesprek met medewerkers en, heel belangrijk, geef medewerkers het gevoel dat ze in alle openheid en in vertrouwen over stress en werkdruk kunnen en mogen praten. Neem signalen serieus en onderneem actie als dat nodig is.

Stoelmassage, bedrijfsyoga helpen spanningsklachten of ziekteverzuim verlagen of voorkomen.
YourInnergy biedt combinatietrajecten van (stoel)massage, bedrijfsyoga en coaching aan. Deze unieke combinatie geeft een optimale zorg voor de fysieke en mentale kant van de mens.

Fiscaal

Stoelmassages worden door de Belastingdienst als vrije verstrekking gezien als u aan een aantal voorwaarden voldoet. In ieder geval dient u Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Voordelen

Stoelmassage:

  • is effectief bij spanningsklachten, RSI en ziekteverzuim
  • heeft positief effect op stress
  • geeft een gevoel van waardering en betrokkenheid
  • werkt ontspannend en activerend

Na een stoelmassage zijn medewerkers gemotiveerder, alerter, meer bewust en leveren betere prestaties. Ontspannen medewerkers zijn minder ziek of afwezig – afname ziekteverzuim

Duurzaam investeren in jouw medewerker(s)? Tijdige, efficiënte en directe aanpak van fysieke klachten met massage. Ontspanning, souplesse, balans en kracht in yoga. Groei en ontwikkeling door afgestemde coaching.
YourInnergy combineert bovenstaande elementen en biedt hiermee een efficiënte combinatie als preventie voor een duurzame inzet van uw medewerker(s).

Maak een afspraak voor een proefsessie zodat u zelf ervaart hoe een stoelmassage is. Graag kom ik naar u toe voor het beantwoorden van vragen of om meer informatie te geven.